Odluka o izmjeni statuta

Br. 007-02/21

Sarajevo, 11.02.2021.

                                                                                                          ODLUKA

                                                                                                    o izmjeni Statuta

Nadležnosti Skupštine Udruženja propisane su Članom 16. Statuta Udruženja. Skupština Udruženja nadležna je za:

  • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i donošenje drugih akata određenih Statutom;
  • odlučivanje o transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama u Udruženju;
  • izbor i razrješenje članova Upravnog odbora i drugih organa Udruženja;
  • razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Upravni i Nadzorni odbor;
  • odlučivanje o raspolaganju imovinom Udruženja;
  • odlučivanje o ostalim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Udruženja.

Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini je, na sastanku Skupštine udruženja koji je održan 11.02.2021. godine, donijelo odluku o izmjeni Člana 3. Statuta.

Novi izmjenjen Član treba da glasi:

Član 3.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Svetozara Ćorovića 35.

Udruženje djeluje na području Bosne i Hercegovine, ali i na regionalnom, kontinentalnom i globalnom nivou.

Unutar Udruženja mogu se osnovati sekcije na nivou Udruženja, ali i ogranci kao rezultat entitetskih, regionalnih i lokalnih potreba.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                           Predsjedavajuća Skupštine:

                                                                                                                                                                                           Prof. dr Melisa Ljuša

  Statut Udruzenja (238,2 KiB, 108 hits)