blog-image

5. decembar – Svjetski dan zemljišta

Rast populacije, gubitak ekološke i ekonomske produktivnosti zemljišta, te klimatske promjene podigli su svijest i zabrinutost međunarodne zajednice za zemljište. S tim u vezi, posebno treba istaći Konvenciju Ujedinjenih nacija za borbu protiv desertifikacije/degradacije (UNCCD) (eng. United Nations Framework Convention on Climate Change) koja je nastala 1992. godine na Zemaljskom samitu (Konferencija Ujedinjenih nacija o okolišu i razvoju) u Riju, gdje je postignut konsenzus o usvajanju Agende 21. Odlučeno je da se pitanju suzbijanja dezertifikacije i ublažavanje posljedica suše posveti posebna Konvencija, te je u Parizu, 17.06.1994. godine usvojena UNCCD. UNCCD konvenciju je do sada ratifikovalo 186 zemalja. 140 zemalja izjasnilo se da je pogođeno procesom dezertifikacije/degradacije zemljišta. Cilj Konvencije je da osigura dugoročnu posvećenost zemalja članica prema zahtjevima Konvencije kroz zakonski obavezujuće dokumente.

Na osnovu Odluke 3/COP 8, zemlje članice UNCCD-a su 2007. godine usvojile „10-godišnju Strategiju za poboljšanje provedbe Konvencije (2008-2018.)“. Ključni instrumenti za implementaciju UNCCD konvencije su nacionalni akcioni planovi. BiH je, kao potpisnica Konvencije, pripremila Nacionalni akcioni plan (NAP BiH), te se tako priključila borbi za suzbijanje dezertifikacije/degradacije zemljišta.

U septembru 2015. godine, Generalna Skupština Ujedinjenih nacija usvojila je “Agendu za održivi razvoj 2030”, koja obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals – SDG) i 169 podciljeva. SDG 15 podstiče zemlje da zaštite, obnove i promoviraju održivo korištenje kopnenih ekosistema, da upravljaju šumama na održiv način, da se bore protiv dezertifikacije, kao i da zaustave i obrnu smjer degradacije zemljišta i zaustave gubitak biološke raznolikosti.

Na UNCCD COP 12 (eng. The Conference of the Parties – COP), održanoj u Ankari, Turska, u oktobru 2015. godine sa velikim entuzijazmom prihvaćen je SDG cilj 15.3 i koncept Neutralnosti zemljišne degradacije (eng. Land Degradation Neutrality – LDN) kao snažan mehanizam i  sredstvo za upravljanje i provođenja ciljeva Konvencije.

Konvencija definiše neutralnost degradacije zemljišta kao “stanje u kojem količina i kvaliteta zemljišnih resursa potrebnih za podržavanje funkcija i usluga ekosistema, kao i povećanje sigurnosti hrane ostaje stabilno ili se povećava u okviru određenih vremenskih i prostornih skala i ekosistema”.

Neutralnost degradacije zemljišta (LDN) je nova inicijativa koja za cilj ima zaustavljanje aktivnog gubitka zdravog zemljišta usljed njegove degradacije. Za razliku od ranijih pristupa, LDN postavlja za cilj upravljanje degradacijom zemljišta promovirajući dvosmjerni pristup mjera za izbjegavanje ili smanjivanje degradacije zemljišta, zajedno sa mjerama za okretanje toka (poništavanje efekata) ranije degradacije. Cilj je da se gubici uravnoteže vremenom, kako bi se postiglo stanje u kojem nema neto gubitka plodnog zemljišta do 2030. godine.

Bosna i Hercegovina se priključila LDN inicijativi pokazujući na taj način interes za za izbjegavanje ili smanjivanje degradacije zemljišta.

Očekujemo da će članovi Udruženje za proučavanje zemljišta u budućnost aktivnije radi na zaštiti zemljišta, promociji njegovih funkcija u eko sistemu i održivom upravljanju te podizanju svijesti o ovom važnom resursu. Tako je Udruženjem za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini, u saradnji PPF u Sarajevu u septembru 2018. godine, organiziralo okrugli sto na temu „Zemljišni resursi Federacije Bosne i Hercegovine – stanje, izazovi i perspektive“ pri čemu su otvorena brojna pitanja za rješavanje iz oblasti zemljišta.

Više informacija o Svjetskom danu zemljišta možete pronaći na

http://www.fao.org/world-soil-day/en/ 

blog-image

Natura magazin, 30.11.2018.

Na konferenciji u Rimu 2013. godine jednoglasnom odlukom Organizacije za hranu i poljoprivredu, 5. decembar je proglašen Svjetskim danom tla. Nezamjenjivi su doprinosi zemljišta u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti, te ublažavanju uticaja klimatskih promjena.

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/257914/natura-magazin-30112018

Površine plodnog zemljišta na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacijskim procesima i lošim upravljanjem te se kontinuirano smanjuju uslijed širenja urbaniziranih područja. Jačanjem svijesti o životno važnim ulogama tla potrebno je zaustaviti negativni trend kako bi se osigurala produktivnost tla u skladu s rastućim potrebama stanovništva. Potrebno je da prođe i do 1.000 godina da se formira jedan centimetar površinskog sloja zemljišta. Iako to znamo činimo malo ili nedovoljno da sprečimo njegovu degradaciju.

Naš pritisak na zemljište i neodrživa eksploatacija, kao i neadekvatno upravljanje ovim resursom doveli su do toga da smo ugrozili ovaj prirodni sistem.?

Gost magazina Natura RFBiH bio je pedolog, prof. dr. Hamid Čustović

Urednica i voditeljica Alma Helać.

Tekst je prenesen sa federalna.ba

Natura magazin, 30.11.2018. Objavljeno: 30.11.2018 12:32

 

blog-image

Šest desetljeća djelovanja profesora Resulovića

Šest desetljeća djelovanja profesora Resulovića u službi poznavanja i zaštite tla

U povodu 85. godišnjice života prof. dr. Husnije Resulovića, redovnog profesora, profesor emeritusa

Prof. Dr Hamid ČUSTOVIĆ, Dr Borut VRŠČAJ

U posljednjoj dekadi skupovi o zaštiti zemljišta počinju se prepoznavati kao važne teme zaštite čovjekove okoline. Broj nedavno održanih tematskih konferencija o tlu odraz je zabrinutosti naučne zajednice kojima se želi naglasiti opasnost i nametnuti odgovarajuće mjere za zaštitu i očuvanje zemljišta. Među naučnim radnicima postoji zajedničko mišljenje da je tlo istinsko vitalno prirodno bogatstvo. Povezujući zrak i vodu, tlo obezbjeđuje esencijalna dobra i usluge i, kao takvo, predstavlja osnovni dio kopnenih ekosistema.

Tlo predstavlja jezgro i izvor života svakog kopnenog ekosistema. Iz tog razloga su zaštita tla i njegovo održivo iskorištavanje od vitalnog značaja za očuvanje njegovih inicijalnih funkcija ekosistema. Ovaj skup u Sarajevu je bio šansa da se prezentira stanje kvaliteta tla, procijeni ozbiljnost prijetnji kojima su tla izložena, te da se razmijene informacije o aktivnostima na zaštiti tla u zemljama Zapadnog Balkana i nekim susjednim zemljama.

Konferencija je održana u cilju proslavljanja šezdesete godišnjice aktivnog rada uvaženog prof. Emeritus Husnija Resulovića. Obilježavanjem ovog velikog jubileja, podsjetićemo se i drugih naših eminentnih kolega: akademika prof. M. Ćirića iz Sarajeva, prof. M. Gračanina i prof. A. Škorića iz Hrvatske, profesora Volka i Al. Stritara iz Slovenije, kao i mnogih drugih.

Naučna zajednica u regionu treba imati koristi od saradnje. Stoga je veoma važno imati na umu da konferencije poput ove treba da predstavljaju budućnost mladih istraživača i šansu da se okupe, inspirišu i međusobno djeluju sa drugim institucijama, uz mogućnost prekograničnih istraživanja i zajedničkih, ako ne i holističkih, aktivnosti na zaštiti tala u regiji. Rad naučnika u oblasti tla postaje sve značajniji. Ovaj skup je također organizovan kako bi se podigla svijest javnosti, a tlo predstavilo kao važno i temeljno, kao nešto što ne zaslužuje pažnju samo stručnjaka, već prije svega svih političara i onih koji donose odluke. S obzirom na ovakav previd ili neprepoznavanje u široj javnosti, naša je obaveza da djelujemo u pravcu postizanja zajedničkog cilja: zaštite i očuvanja kvaliteta tla u cilju prosperiteta ove i budućih generacija.

Knjigu apstrakata preuzmite na slijedećem linku: SoilSocietyBH_konferencija u cast prof. Resulovica

blog-image

Zemljište i voda: Izvor života

Predavanje i panel diskusija  povodom Svjetskog dana zemljišta 2023. godine pod nazivom “Zemljište i voda” održaće se 7. decembra u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci (vijećnica Fakulteta).

Početak panela i diskusije počinje u 8:30 minuta  a završava u 11:00 časova. Organizatori očekuju veliku posjetu zainteresovanih učesnika i promatrača kao i raspravu o ovoj veoma važnoj temi.

blog-image

SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму

SMARTWATER projekat na Međunarodnom simpozijumu o upravljanju zemljišnim i vodnim resursima za klimatski pametniju poljoprivredu

 SMARTWATER predstavljen je na Međunarodnom simpozijumu o upravljanju zemljišnim i vodnim resursima za klimatski pametniju poljoprivredu u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Međunarodni simpozijum o o upravljanju zemljišnim i vodnim resursima za klimatski pametniju poljoprivredu imao je za cilj da olakša razmjenu informacija i znanja među stručnjacima za zemljište, vodu i životnu sredinu iz razvijenih i zemalja u razvoju kako bi se unaprijedilo razumjevanje, saradnja i sposobnosti da se odgovori na uticaj klimatskih promjena u globalnom okruženju koje se brzo mjenja. Događaj je održan u Beču, Austrija, od 25. do 29. jula 2022.Simpozijum je održan uživo, uz mogućnost povezivanja putem interneta.Na Simpozijumu je predstavljen značajan broj naučnih istraživanja.Projekat SMARTWATER je predstavljen uživo. Koordinator SMARTWATER projekta, prof dr Mihajlo Marković je putem postera i usmeno izložio pregled svih ostvarenih aktivnosti u okviru projekta.Učesnicima su predstavljeni preliminarni rezultati zajedničkih eksperimentalnih istraživanja u Aleksandrovcu i Butmiru.Događaj se takođe oslanjao na naučene lekcije, trenutni status, sa fokusom na razvoj novih nuklearnih i izotopskih tehnika kako bi se uticalo na rješavanje krize u oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane, što se naročito odnosi na emisije gasova staklene bašte (GHGs), klimatske promene i nuklearne ili radiološke vanredne situacije.Naglašen je značaj aktivnosti SMARTWATER projekta za mlađe istraživače u Bosni i Hercegovini, kao i njihovo uključivanje u sektor upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za “klimatski pametniju poljoprivredu”.

 
 

 

 

IMG-38b5f338ce894728f1271bc9a8854d83-V221-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
mika-1-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
IMG-38b5f338ce894728f1271bc9a8854d83-V3-1-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
mika-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
Nenad-Malic-na-SoilAgroIT2022-simpozijumu-u-Novom-Sadu-02-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
Nenad-Malic-na-SoilAgroIT2022-simpozijumu-u-Novom-Sadu-01-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
hjghjhkg1-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму
Nenad-Malic-na-SoilAgroIT2022-simpozijumu-u-Novom-Sadu-03-150x150 SMARTWATER пројекат на Међународном симпозијуму

Претходна
Следећи

blog-image

International Symposium on Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture

Greetings from Vienna, Austria.

My name is Lee Kheng Heng, Head of Soil and Water Management and Crop Nutrition Subprogramme.

I’d highly appreciate if you can help post and circulate the following symposium announcement to the members of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina.

The International Symposium on Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture https://www.iaea.org/events/swmcn2022 will be held in-person and virtually (hybrid) in Vienna, Austria, from 25 July 2022 to 29 July 2022. The purpose of the Conference is to facilitate the exchange of information and knowledge among soil, water and environment professionals from developed and developing countries to advance the understanding, collaboration and capabilities to respond to the impact of climate change in a rapidly changing global environment. It will also draw on lessons learnt, current status, with a focus on new development of nuclear and isotopic techniques to enhance the resilience of livelihoods to threats and crises that impact agriculture and food security, such as emissions of greenhouse gases, climate change and nuclear or radiological emergencies. The Conference is expected to attract scientists and experts from all over the world. There is an opportunity for virtual/online attendance for this symposium. At the symposium linkhttps://www.iaea.org/events/swmcn2022, and click Observer Registration Virtual Attendance blue button, fill the form to register to attend it virtually. For those who join the full symposium virtually, they will receive a certificate of attendance after the symposium. The programme of the symposium can be download at 

pdf International Symposium on Managing Land and Water for Climate-Smart Agriculture  Programme (597,3 KiB, 106 hits)

blog-image

22nd World Congress of Soil Science

On behalf of the International Union of Soil Science (IUSS) and the British Society of Soil Science (BSSS), it is our pleasure to invite you to participate at the 22nd World Congress of Soil Science as a Sponsor or Exhibitor. The congress will be held in Glasgow, Scotland, from July 31st – August 5th 2022, and we hope that you will be able to join us for this global meeting. The British Society of Soil Science (BSSS) is hosting the 22nd WCSS on behalf of the International Union of Soil Science (IUSS), and the competition will include the high-level training including guest speakers, which is associated with this event. Offering education, skills, support, and professional development across all stages of a soil professionals’ career is the core BSSS’ aims and we are keen to share local knowledge with researchers at the early stages of their career to enhance their knowledge and learning.Can you take the challenge? Want to see how your team measures up against your international competitors? Are you an Early Career scientist? You can find more information, including eligibility criteria and registration, on the WCSS 22 website at www.22wcss.org or by contacting us on wcss22@soils.org.uk.

For more information on the packages available, please download the brochure or get in touch with our Conference Management team on WCSS2022@speak.co.uk

Detailed information can to read on official web site of  the Congres  (button below):

blog-image

Simpozijum o zemljištu Nnovom Sadu

Poštovane kolege i prijatelji, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srpsko društvo za proučavanje zemljišta i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, organizuju Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „Zemljište u doba precizne poljoprivrede i informacionih tehnologija”. Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu simpozijuma i rezultate istraživanja podelite sa učesnicima.

Simpozijum će se održati na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 16-17 juna 2022. godine.

Uvaženi član Udruženja i član Upravnog odbora Udruženja dr Nenad Malić aktivno je učestvovao na SoilAgroIT2022 simpozijumu u Novom Sadu, 16. i 17. 06. 2022. godine, u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Fotografije s učešća kolege Malića možete vidjeti ispod:

 

blog-image

Ivana Mitrović član Udruženja uspješno završila Master

Ivana Mitrović član Udruženja uspješno završili Master studije na CIHEAM – IAM Bari, Italija, u okviru SMARTWATER PROJEKTA KOJI JE PRVI KOORDINATORSKI H2020 projekat u BiH a koji koordinira UNI-BL i Mihajlo Marković, predsjednik Udruženja…

Ivana Mitrović se ovim riječima obratila članovima Smartwater projekta:

Poštovani,

želim da Vam saopštim da smo uspješno završili odbranu projekta i završni spit pred Komisijom. dobili smo naš master diplome za ovu godinu, a u prilog vam šaljemo par fotografije sa Ceremeonije.

Želim ovom prilikom, u Alanovo i svoje ime da zahvalim svim članovima Komisije SMARTWATER projekta. Nema riječi kojim bi opisali koliko smo zahvalni što nam je uopšte omogućeno da se školujemo i boravimo u Italiji.

Hvala Vam na prilici, hvala za svu podršku  i pomoć koju ste nam kao tim pružali tokom protekle godine.  Nadam se da će biti prilika da se odužimo, barem ovim znanjem koje stičemo.

Velikoa HVALA

S poštovanjem,

Alen i Ivana