Istorijat

Udruženje za šroučavanje zemljišta/tla Bosne i Hercegovine Bosne i Hercegovine (DPBiH ) je jedan od pravnih sljedbnika  Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (JDPZ) osnovanog 8. novembra 1953. godine u Beogradu.

Član je Međunarodne unije nauka o zemljištu (International Union of Soil Sciences – IUSS) i podržava sve njene aktivnosti.

Najznačajniji događaj u oblasti nauke o zemljištu, koji je prethodio osnivanju JDPZ iz čega je proizašao, DPBH bio je osnivanje naučnog časopisa „Zemljište i biljka”.Prvi broj ovog časopisa, pod naslovom „Zemljište i biljka – časopis za pedologiju, ishranu bilja, zemljišnu mikrobiologiju i đubriva”, organ naučnih ustanova pedologije i agrohemije Federativne Narodne Republike Jugoslavije, štampan je avgusta 1952. godine.

Društvo ima oko 80 članova. Među njima su i naučni radnici iz inostranstva.Predsjednik Društva je dr Mihajlo Marković  redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Sekretar Društva je dr Melisa Ljuša, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  

Travel

Misija

Svrha DPBH je promovisanje svih grana nauke o zemljištu i njene primjene, unaprjeđivanje kontakata između naučnika i drugih osoba koje se bave proučavanjem i primjenom nauke o zemljištu; podsticanje naučnih istraživanja i dalje primjene takvih istraživanja. DPBH  izdaje zbornike radova, monografije i knjige iz oblasti nauka o zemljištu, organizuje naučne kongrese međunarodnog značaja.