Contact to us

Link za preuzimanje publikacije (doi:10.2788/36675 (pdf)): http://udruzenje-pedologa.ba/wp-content/uploads/2018/05/JRS_Resulovic_radovi-1.pdf

U proteklom desetljeću zaštita tla postaje prepoznata kao važna ekološka tema. Broj skorijih tematskih konferencija o tlu odražava zabrinutost naučne zajednice da naglasi prijetnje i nametne adekvatne mjere zaštite i očuvanja tla. Postoji zajednički konsenzus među naučnicima, da je tlo doista vitalni prirodni resurs. Održiva upotreba tla i zaštita tla su od vitalnog značaja za čovječanstvo. Nažalost, tu činjenicu još uvijek u potpunosti ne prepoznaju javnost, političari i donositelji odluka.

Zapadni Balkan i cijela jugoistočna Europa se karakteriziraju diverzitetom geomorfoloških uslova. Matični supstrat i reljef u kombinaciji s alpskim, kontinentalnim i mediteranskim klimatskim područjima u najvećoj mjeri određuju procese pedogeneze i degradacije tla. Postoji široka raznolikost tipova tla prisutnih u ovom području. Popis tipova tla mogao bi započeti od dubokih i plodnih vojvođanskih černozema do plitkih rendzina i rankera u planinskoj Bosni, preko glejnih tla Hrvatske i saliniziranih tla Makedonije. Tla ovih područja se suočavaju s brojnim mogućim prijetnjama koje su prekogranične i tako moraju biti i aktivnosti zaštite tla.

Nauka o tlu i razmijena znanja imaju bogatu prošlost u ovom području. Mnogi naučnici i profesori, koji su proučavali i istraživali tlo, svoje su znanje prenijeli na mlađe generacije. Regionalne konferencije predstavljaju priliku da se mlađi naučnici okupljaju, potiču na rad i interakciju s izgledima prekograničnog znanstvenog rada.

Konferencije o Nauci o tlu trebale bi biti samo prekretnice, prilike za predstavljanje istraživačkih aktivnosti, upoznavanje i potvrdu rezultata istraživanja. One nude mogućnost za raspravu o problemima i planiranju zajedničkih istraživačkih aktivnosti. Osim toga, konferencije imaju važan javni utjecaj. One podižu svijest javnosti i privlače pažnju političara i donositelja odluka.

Konferencija “Soil Protection Activities and Soil Quality Monitoring in South Eastern Europe” održana u Sarajevu kao zajednička akcija „Udruženje za proučavanje tla/zemljišta u Bosni i Hercegovini“ i „Pedološkog društva Slovenije (PDS)“. Glavni ciljevi konferencije su bili preispitivanje aktivnosti zaštite tla i praćenja kvaliteta tla u jugoistočnoj Europi, uključujući istraživačke aktivnosti, izvješća o projektu, vodiče dobre prakse i različite metodologije i strategije praćenja. Poseban naglasak stavljen je na ekološke i tehničke funkcije tla, mjere sanacije i rekultivacije, prikupljanja i obrade podataka, politika zaštite tla, kvaliteta tla i pitanja upravljanja resursima tla na regionalnoj razini. Konferencija je bila prilika da se ključne regionalne istraživačke institucije prezentiraju aktivnosti i postignuća u oblasti.

Ova publikacija predstavlja izbor konferencija koje su pripremili autori iz zemalja jugoistočne Europe i gostujući doprinosi iz Austrije, Slovenije i Sirije.

Share this content: