Contact to us
blog-image

Soil Judging

Soil Judging Introduction

As part of the World Congress of Soil Science 2022 (WCSS) we are pleased to announce the launch of the quadrennial, hotly contested, Soil Judging Competition! This is an opportunity to demonstrate your skills, whilst enjoying some time away in Stirling, the historic “Gateway to the Highlands”. In teams of four you will spend time in training with some of the foremost experts in the field of soil science, before representing your country or region in competition at sites across scenic Scotland. With prizes presented on the opening night of the World Congress, during the prestigious opening ceremony, this is an accolade worth working for.

The British Society of Soil Science (BSSS) is hosting the 22nd WCSS on behalf of the International Union of Soil Science (IUSS), and the competition will include the high-level training including guest speakers, which is associated with this event. Offering education, skills, support, and professional development across all stages of a soil professionals’ career is the core BSSS’ aims and we are keen to share local knowledge with researchers at the early stages of their career to enhance their knowledge and learning.

Can you take the challenge? Want to see how your team measures up against your international competitors? Are you an Early Career scientist? You can find more information, including eligibility criteria and registration, on the WCSS 22 website at:

www.22wcss.org or by contacting us on wcss22@soils.org.uk.

blog-image

Radionica o eroziji zemljišta u Evropi

Radionica o eroziji zemljišta za Evropu – izazovi u nastajanju

Poziv za prezentaciju

Radionica će biti održana 20-22 juna 2022, (WEBEX – Online)

Moderator: Panos Panagos, Zajednički istraživački centar Evropske komisije
Izvjestilac: Diana Vieira, Zajednički istraživački centar Evropske komisije
Obim: Istraživanje uloge erozije zemljišta u vezi sa degradacijom zemljišta, klimatskim promjenama, bezbjednosti hrane
EUSO Radna grupa za eroziju zemljišta (VG) organizuje radionicu u sljedećim sesijama:

1. Sedimenti (uključujući mrežu praćenja).
Predsjedavajući: Nejc Bezak (nejc.bezak@fgg.uni-lj.si )
2. Modeliranje farmi
Predsjedavajući: Marčela Bidoku (marcella.biddoccu@stems.cnr.it)
3. Praksa ublažavanja erozije i upravljanja.
Predsjedavajući: Artemi Cerda (artemio.cerda@uv.es)
4. Integracija organskog ugljenika u zemljištu i erozije.
Predsjedavajući: Negrel Filip (p.negrel@brgm.fr)
5. Bezbjednost hrane, gubici hranljivih materija i erozija.
Predsjedavajući: Christine Alevell (christine.alevell@unibas.ch)
6. Modelovanje velikih razmjera.
Predsjedavajući: Paskuale Borrelli (paskuale.borrelli@unipv.it)
7. Istraživanja rane pojave erozije zemljišta.
Predsjedavajući: Daniel Evans (Daniel.L.Evans@cranfield.ac.uk)
8. Klizišta i erozija zemljišta.
Predsjedavajući: Nikolaos Tavoularis (ntavoularis@metal.ntua.gr)
9. Klimatske promjene i erozija zemljišta.
Predsjedavajući: Joris Eekhout (jeekhout@cebas.csic.es)

Glavni koordinator: Diana Vieira (diana.simoes-vieira@ec.europa.eu)

Ako ste zainteresovani da predstavite Vaš rad, pošaljite naslov teme i sažetak rada sa 5-10 redova teksta na e mail predsjedavajućem odgovarajućoj sesiji i Diani Vieira. Na osnovu broja prijedloga, sjednice se mogu spajati, produžavati ili mijenjati.
Rok za podnošenje prijedloga: 29.5.2022
Učešće je besplatno i otvoreno (obrazac za registraciju učešća ćete biti uskoro objavljen
Na radionici će se diskutovati u okviru gore navedenih tema a posebno o temama koje su od interesa za RG: „Erozija zemljiišta u vezi sa njegovom degradacijom, klimatske promjene, bezbjednost hrane“. Rezultati radionice će biti objavljeni u ili u posebnom posebno izdanju časopisa, zajedno sa sažecima.
Radna grupa za eroziju zemljišta trenutno ima 52 člana. Ona će biti obnovljena/ažurirana u oktobru 2022.
Ova radna grupa je formirana na osnovu prethodnih sastanaka ove radne grupe za eroziju zemljišta u JRC Ispra (mart 2017), Seulu (decembar 2017) i radionice o eroziji u Gulliju (mart 2018). Pored toga, 67 naučnika širom svijeta je razvilo prvu globalnu aplikaciju za praćenje modeliranja erozije zemljišta (GASEMT).
Radna grupa razvija veze između erozije zemljišta i novih problema kao što su klimatske promjene, bezbjednost hrane i degradacija zemljišta. Radna grupa će predložiti pristupe modeliranja koji mogu da odgovore na nove strategije razvoja zaštite zemljišta u evropskim zemljama kao što su: Zajednička poljoprivredna politika (CAP) poslije 2020. godine, nova strategija o zemljištu, strategija očuvanja biodiverzitet, osiguranja nulte zagađenosti zemljišta