Adresa

Zmaja od Bosne 8 – Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Telefon

T: +387 33 225 727

F: +387 33 667 429

Email

sekretar@udruzenje-pedologa.ba

Kontakt forma