UDRUŽENJE ZA PROUČAVANJE TLA/ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Arhiva

 

INFORMACIJE

_________________________

KONTAKTI

Prof. Dr Hamid Čustović
Predsjednik udruženja
upzbh.predsjednik@udruzenje-pedologa.ba

Mr. Melisa Ljuša
Tehnički sekretar
upzbh.sekretar@udruzenje-pedologa.ba


 

IX KONGRES UDRUŽENJA ZA PROUČAVANJE ZEMLJIŠTA/TLA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini organizuje IX Kongres na temu:

                                      

 „ZAŠTITA ZEMLJIŠTA KAO FAKTORA ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA I UNAPRJEĐIVANJA 
ŽIVOTNE SREDINE“

od  23. do 25. novembra/studenog 2015. godine u Mostaru.

  

Međunarodna organizacija Ujedinjeni narodi je proglasila 2015. godinu Svjetskom godinom zemljišta/tla. Tim povodom Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u BiH nastoji ukazati na nedovoljan nivo zaštite tla, podići svijest o ovom važnom prirodnom resursu, te doprinijeti unaprjeđenju životne sredine, organizacijom jednog ovakvog međunarodnog događaja po prvi puta nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine.


Događaji koji su prethodili Svjetskoj godini tla

U okviru obilježavanja 5. decembra Svjetskog dana tla 2014. godine Ujedinjeni narodi su proglasili 2015. godinu Svjetskom godinom tla. Među dešavanjima koja su obilježila Svjetski dan tla prošle godine naročito je bitan događaj iz Rima „Tlo kao osnov porodične poljoprivrede“, koji je zvanično otvorio Josť Graziano da Silva, Generalni direktor FAO-a. U okviru svog uvodnog izlaganja,Josť Graziano da Silva je naglasio da su zdrava, nezagađena zemljišta imala doprinos u ostvarivanju ciljeva za snabdjevanje hranom, za borbu protiv posljedica klimatskih promjena i osiguranje održivog razvoja. 

 


Ciljevi Kongresa

Zemljište je globalno prepoznato kao važan prirodni resurs, a njegova zaštita je jedno od ključnih pitanja zaštite životne sredine. Zaštita tla obuhvata očuvanje zdravlja i funkcija tla (sprječavanje njegovog oštećenja, praćenje stanja i promjena kvaliteta tla). Onečišćenje i oštećenje tla ima direktan uticaj na okoliš, a utvrđivanje prihvatljivih graničnih vrijednosti kvaliteta tla se provodi na osnovu posebnih propisa. S obzirom da je tlo neobnovljivo dobro mora se održivo koristiti. 

U Bosni i Hercegovini, ali i na području šireg regiona, značaj zemljišta kao prirodnog i privrednog resursa nije prepoznat na pravilan način. Oštećenja i gubici plodnog (poljoprivrednog) zemljišta tokom tranzicijskog period u posljednjih dvadeset godina poprimaju sve veće razmjere. Politika zaštite i korištenja zemljišta koja se vodi na nacionalnom nivou nije u skladu ni sa evropskim, ali ni sa globalnim nivoom zabrinutosti za ovaj, jedan od najvažnijih prirodnih resursa.

Očigledno je da je na našim prostorima zlatno doba poljoprivrede prošlo. S tim u vezi, sve je veća bojazan da će se zajedno s poljoprivrednom naukom zapustiti i nauka o zemljištu/tlu. Pedolozi se moraju baviti svim tim problemima i pokušati da ih riješe uz pomoć drugih naučnih područja na koja se inače oslanjaju.

Istraživanja i naučno-istraživački rad u našim uslovima je vezan uglavnom za visokoobrazovanje koje se u BiH, ali i u regionu nalazi u dubokoj krizi. Sve je veći broj novootvorenih javnih i privatnih univerziteta, i na njima poljoprivrednih i šumarskih fakulteta, odnosno studija ekologije, na kojima su istraživanja na vrlo niskom nivou, posebno iz oblasti zemljišta. Stanje poljoprivrede, šumarstva kao sektora je, također, veoma složeno, a funkcije tla u ekosistemu se još uvijek nedovoljno prepoznaju. Ulaganja u poljoprivredu i naučno-istraživački rad su neadekvatna i u vezi stim istraživanja u ovoj oblasti.

Aktuelna pitanja i problemi fundamentalnih i primijenjenih istraživanja zemljišta su veoma brojna i teško bi bilo izdvojiti jedan prioritet.

 


Okvirne teme Kongresa:

  • nacionalna klasifikacije tala i standardizacija analiza tla u svjetlu nove Svjetske referentne baze za tla (WRB),
  • plodnost tla, meliorativna pedologija za potrebe uređenja zemljišta primjenom hidromelioracija i agromelioracija, te zaštite tla od erozije i potencijalnih polutanata.
  • primijenjena istraživanja tla vezana za fiziku i agrikulturnu mehaniku tla, povezano s obradom i korištenjem mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji,
  • održivo upravljanje zemljišnim resursima na globalnom i nacionalnom nivou (okrupnjavanja parcela (komasacije), izradu karata upotrebnevrijednosti zemljišta sa stanovišta osobina tla, karata boniteta, agro-ekološkog zoniranja (soilcapability & soil suitability) i pravilnu namjenu tla u prostoru sa stanovišta održivog razvojaruralnih područja i zaštite životne sredine, uz primjenu novih GIS tehnologija.

Svi radovi koji odgovaraju okvirnim temama odgovaraju programu Kongresa.Ciljne grupe

  • Istraživači i stručnjaci iz oblasti nauke o tlu, poljoprivrede, šumarstva, ekologije, geografije, hidrologije, planiranja i upravljanja okolišom i drugih srodnih oblasti.
  • Akademski radnici uključeni u predavanja i istraživanje tla/zemljišta sa stanovišta različitih disciplina
  • Članovi javnih institucija i NGO sektor
  • Studenti doktorskih i magistarskih studija srodnih disciplina

 


Preliminarni program

Dan, datum

Program

Nedelja,

22. novembar/studeni

Dolazak učesnika

Ponedeljak,

23. novembar/studeni

Registracija

Svečano otvaranje Kongresa

Plenarno predavanje

Izlaganja u sekcijama 

Utorak,

24. novembar/studeni

Izlaganje u sekcijama 

Ručak

Izlaganje u sekcijama 

Svečana večera

Srijeda,

25. novembar/studeni

Naučno-stručna ekskurzija na području Hercegovine*

Četvrtak,

26. novembar/studeni

Odlazak učesnika

*U okviru naučno-stručne posjete području zapadne Hercegovine planirano je obilazak:
1) područje zapadne Hercegovine (Međugorje) u kojima se nalaze izrazito kamenita tla i crvenice, te

2) područje Hutova blata (Ramsar područje) u kome se nalaze močvarna zemljišta i tresetišta.


Mjesto održavanja

Kongres će se održati u Mostaru. Detaljne informacije o tačnoj lokaciji održavanja Kongresa (hotelu), rezervaciji smještaja, cijeni smještaja i sl.će biti naknadno postavljene.


Poziv za dostavu apstrakata

Rok za dostavu apstrakata je 1. juli/srpanj 2015. godine.

Zvanični jezici Kongresa su engleski, bosanski, hrvatski i srpski. Molimo vas da obrazac za dostavljanje apstrakata sa detaljnim uputama pronađete ovdje.

 


Poziv za dostavu radova

Rok za dostavu konačnih radova je 1. oktobar/listopad 2015. godine.

Informacije vezane za formatiranje radova će biti naknadno postavljene.

 


Registracija

Kotizacije za učešće na Kongresu

Rana registracija do 31. oktobra/listopada 2015. godine

Stručnjaci/akademski radnici € 100

Studenti doktorskih i master studijskih programa € 50

Kasna registracija 
(nakon 31. oktobra/listopada 2015. godine)

  • Stručnjaci/akademski radnici € 150
  • Studenti doktorskih i master studijskih programa € 100

Kotizacija će pokriti troškove kongresnog materijala, troškove kafe pauzi, svečanu večeru i ekskurzije. Podaci o načinu uplate kotizacija će biti naknadno postavljeni.

 

Molimo vas da prijavni obrazac preuzmete ovdje.

 

Kontakti

MSc. Melisa Ljuša

MSc. Emira Hukić

Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 8, BiH

Tel ++387 33 653 033,

Fax ++387 33 667 429

Email: BiHsoilcongress2015@gmail.com


 
 

___________________________________________________________________

 

 

 

Copyright © 2009-2015 Disagn by A.S.